We're Hiring

Translucent søger Atlassian-konsulenter

Translucent søger nye kolleger, der kan hjælpe vores kunder med at implementere og forankre Atlassians værktøjer i deres forretning.

Grundlæggende faglig profil

Som forretningskonsulent arbejder du hands-on med at facilitere kundernes rejse fra status quo til en forbedret proces, metode- og værktøjsunderstøttelse af deres forretning, og du gør det med baggrundsviden om bl.a. agile og traditionelle projektmetodikker, organisationskultur, Lean og forandringsledelse koblet med good practice-viden om implementering og brug af Atlassians produkter

Du har gerne erfaring med continuous delivery og devops i grænselandet mellem forretning, udvikling og drift, og du forstår såvel mulighederne for værdiskabelse ved anvendelse af disse paradigmer som de organisatoriske og kulturelle udfordringer, som de kan medføre i forskellige virksomhedskulturer og -kontekster.

Har du endda personlig erfaring med softwareudvikling og dermed forståelse på første hånd for nogle af de kreative og skabende processer, som indgår heri, vil det kun være et plus.

Rig Atlassian-erfaring

Du har en rig erfaring med Atlassians værktøjer - du har gerne implementeret dem internt i en organisation - og du er flydende i modellering og administration af konfiguration i JIRA samt også gerne i Confluence samt i andre Atlassian-værktøjer.

Erhvervserfaring

Du har som person en rig erhvervserfaring at trække på, der nemt kan bringes i spil med kunder og kolleger. Du er positiv og konstruktiv i dine holdninger og overbevisninger, og du er oprigtigt åben overfor at diskutere forskellige perspektiver på tilgangen til løsningen af problemstillinger og opgaver i relation til projektopgaver og strategisk forretningsudvikling. Du ved, at there is no silver bullet.

Du har gerne 10+ års erfaring med team- og projektledelse i relation til højteknologiske projekter, og du har erfaring med såvel projekter, der er gået godt, som med projekter, der kun er gået nogenlunde efter planen og/eller er endt helt i hegnet. Mange projekter fejler, og der er meget at lære af dem.

Du er velformuleret i skrift og tale, og du behersker engelsk på forretningsniveau (og er ikke utryg ved at tale eller skrive det).

Såvel bold som person

Som person evner du at skifte fokus mellem bold og person, og du er i stand til at navigere nogenlunde roligt i komplekse projekter med varierende grad af uforudsigelighed og stakeholders med forskellige (og nogle gange modsatrettede) interesser.

Selvledelse og planlægning

Du er velstruktureret og har veludviklede evner til selvledelse. Du står ikke tilbage for at udarbejde en plan og diskutere den med kunder og kolleger, men du er samtidig pragmatisk og ved, at det ikke er planen, men selve planlægningsprocessen, der er det væsentlige, og at planer løbende ændrer sig.

Mennesker før værktøjer

Du går erfarent og ydmygt til dine kundeprojekter, idet du ved, at virkeligheden er en meget kompleks størrelse, og du ved af erfaring, at en konstruktiv håndtering af de menneskelige faktorer i en organisation ofte har en større betydning for en succesfuld proces- eller metodeunderstøttelse end værktøjsvalget generelt har. Men velfungerende værktøjer kan omvendt være yderst vigtige medspillere i etableringen af effektive vidensamarbejder.

Uddannelsesmæssig baggrund

Din uddannelsesmæssige baggrund kan være traditionel eller utraditionel. Vi søger som udgangspunkt personer, der har en bachelor- eller kandidatgrad (eller tilsvarende) helt eller delvist indenfor IT-området (gerne koblet med uddannelsesaktiviteter indenfor organisation/forretning), idet en solid viden og erfaring med, hvad det vil sige at udvikle softwareprodukter, er yderst relevant for vores kunder og for os selv.

Livslang læring

Du betragter læring som en livslang aktivitet, og du orienterer dig derfor aktivt mod ny viden, som kan berige og udvide din palet af metoder, værktøjer og baggrundsviden.

Lokationer

Du vil arbejde fra vores kontor i København, og du skal forvente at være meget on-site ved kunderne i Storkøbenhavn, nogle gange på Fyn og af og til i Jylland; forventeligt 2-4 dage om ugen on-site i Storkøbenhavn og måske et par dage/md. udenfor Storkøbenhavn.

Du skal endvidere forvente at have 3-4 arbejdsdage om måneden (i visse perioder lidt flere) sammen med dine flinke kolleger på vores kontor i Aarhus.

Kollegaskab

Som kollega er du positiv og empatisk og nyder at opbygge gode relationer til dine kolleger på såvel det faglige som på det personlige plan.

Du investerer derfor gerne noget af din tid i at opbygge relationer til dine kolleger i uformelle rammer, hvad enten på kontoret eller via IM og videochat, og du finder det naturligt at træde til og tilbyde din støtte, hvis du fornemmer eller erfarer, at én af dine kolleger står med en faglig eller personlig problemstilling, som kunne drage nytte af din opmærksomhed og omsorg.


Er dette dig?

Så kontakt os via website-chatten, via kontaktformularen eller giv Thomas os et ring via vores hovednummer (7023 1044). :-)


Vi tilbyder

Vi tilbyder en konkurrencedygtig løn ift. kompetence- og erfaringsniveau, fleksible arbejdsvilkår, muligheder for videreuddannelse og stor mulighed for at præge virksomhedens strategi og videre udvikling.

Vi er en mindre virksomhed med store ambitioner, og vi ønsker at udvikle og tilbyde såvel attraktive ydelser som skalérbare softwareprodukter til vores kunder.

Som virksomhed er det endvidere vores ambition at udvikle os i retning af partnerskaber med vores nøglemedarbejdere, og derfor er medejerskab af virksomheden en mulighed for personer med den rette profil.

Om os

Translucent er den dedikerede Atlassian Solution Partner i Danmark med Platinum-certificering og mere end 160 kundeforhold og 12 års erfaring med implementering, drift og udvikling af og til Atlassians værktøjer (JIRA, Confluence, Bamboo, Bitbucket m.fl.) ved kunder indenfor enhver tænkelig branche.

Vi har kontorer i København og Aarhus og servicerer kunder i Danmark samt internationalt.

Vi arbejder med vores kunder i grænselandet imellem forretning, udvikling og drift, og vores løsninger adresserer gerne de umiddelbare samt emergente problemstillinger, som opstår her.

Vi arbejder endvidere til daglig selv med software- og systemudvikling for vores kunder og os selv og drikker således vores egen Cool-Aid, da vi selvfølgelig anvender Atlassian-værktøjerne til at understøtte dette med. :-)