Cases

Hvad laver Translucent egentlig? Svaret er på ingen måde trivielt. 🤓😃

I løbet af en gennemsnitlig måned løser vi mange forskellige slags opgaver for vores mere end 250 kunder.

I det følgende præsenterer vi case-eksempler på løste opgaver, der fortæller om bredden og dybden af vores arbejde.


Vi har i gennemsnit 8-16 aktive Atlassian-projekter og driftopgaver i løbet af en måned.
Vi får ca. 3-4 nye kunder om måneden, som vi ofte hjælper med modenhedsvurderinger, opstartsforløb og implementeringer i forretningen. I løbet af en måned hjælper vi typisk også 5-10 kunder med såvel simple som komplekse opgraderinger af Jira, Confluence, Bitbucket og Bamboo.

På ugentlig basis arbejder vores dygtige konsulenter og supportere tillige med support- og udviklingsaktiviteter relateret til eksempelvis brugsspørgsmål, systemintegrationer, automatisering, dataudveksling og tilpasning af systemernes brugerflader.

Kontakt os


Eksempler på vores arbejde

I det følgende beskriver vi konkrete eksempler på vores arbejde (i tilfældig rækkefølge).

Behovs- og modenhedsanalyse (foranalyse)

Forretning Analyse Modenhed Implementering Forandringsledelse Kultur Organisk udrulning

Idet man som kunde overvejer at anvende Atlassian-platformen til at understøtte nogle af sine forretningsprocesser med, er det vigtigt, at man afklarer, hvilke processer, man ønsker understøttet, hvorfor man ønsker dem understøttet, og hvordan man ønsker dem understøttet.

Når man læser dette, lyder det måske som en triviel selvfølge, at man som kunde har haft mulighed for at overveje disse, inden man kontakter en leverandør, men det har de færreste af vores kunder. Ofte skyldes dette, at vores kunder ønsker, at vi bidrager med vores viden og erfaring og udfordrer dem på deres nuværende praksis samt på deres forestillinger om fremtidig procesunderstøttelse og sammen med dem designer en ny og bedre procesunderstøttelse i regi af værktøjerne.

Én af vores forenemmeste opgaver er derfor at udarbejde behovs- og modenhedsanalyser sammen med vores kunder, der munder ud i løsningsbeskrivelser og implementeringsplaner, som alle interessenter kan se sig selv i.

Forretningsimplementering

Forretning Analyse Modenhed Implementering Forandringsledelse Kultur Organisk udrulning

Når den fornødne foranalyse er udført ift. en kundes krav og ønsker til en ny Atlassian-platform, har vi en samlet plan for, hvordan en implementering skal foregå.

Implementeringsprocessen er normalt agil og iterativ samt med et fokus på organisk udrulning og god forandringsledelse, der skal tilstræbe at sikre en god forankring ved nøgleinteressenterne.

Ved Translucent betragter vi brugerne selv som nøgleinteressenter (uanset deres roller i systemerne), for hvis ikke brugerne bliver begejstrede for at anvende platformen til at understøtte deres daglige arbejde med, bliver kvaliteten af procesunderstøttelsen lav og giver typisk anledning til frustration og samarbejdsvanskeligheder.

Som vi plejer at sige: Gode medarbejdere og værktøjer fanget i et halvhjertet implementeringsforløb giver oftest et dårligt resultat, mens middelmådige værktøjer i et godt implementeringsforløb kan give et ganske udmærket resultat.

Atlassians værktøjer er fremragende og prismæssigt meget konkurrencedygtige, og der er ingen grund til at spilde sin egen og sine medarbejderes ressourcer på en halvhjertet implementering.

Servicedesk

Forretning Analyse Implementering Jira Service Management Jira Confluence Knowledge Base Self-service ITIL ITSM

Som en IT-organisation er det vigtigt at kunne yde en god service til sine kunder. Vi hjælper vores kunder med at designe, etablere og drifte mere eller mindre ITIL-inspirerede servicedesks, helpdesks og servicekanaler, der muliggør effektiv self-service og sagshåndtering med overholdelse af SLA'er og behandlingsflows.

Vi anvender typisk Jira Service Management som basis for modelleringen af servicedesken, flankeret af Confluence som grundlag for videnbasen, der integrerer med Jira Service Management og tilbyder brugerne kontekst-relevante FAQ-/OSS-sider, der tilbyder hjælp til selvhjælp.

Vi integrerer også arbejdsgangene i Jira Service Management med arbejdsgangene i Jira-"proper", så sagerne kan havne i de korrekte produktbacklogs og håndteres så effektivt som muligt.

Integrationen sker også teknisk; typisk til Zendesk eller andre issue-trackere samt til andre forretningssystemer, hvori man typisk indlejrer oprettelsesformularer m.fl.

Scripting (batch-orienteret)

Scripting Webservices Integration Udvikling

En del af vores kunder har behov for at få udført scriptingopgaver, der foretager masseændringer af data i eksempelvis Jira og Confluence. Sådanne ændringer kunne fx være omstrukturering af sideindhold i Confluence eller berigelse af issues i Jira.

Vi udfører typisk sådanne opgaver ved at scripte systemerne via deres REST-interfaces eller via de interne Java-API'er (fx via Script Runner). Vores foretrukne programmeringssprog er i denne sammenhæng typisk Ruby, Groovy, Java, Python, Go eller C#.

I ekstraordinære tilfælde har vi også mulighed for at gøre direkte brug af databaselaget, men grundet Atlassian-applikationernes anvendelse af et applikationslag med megen forretningslogik (og et velfungerende indeks) skal man være varsom med at pille direkte heri og sørge for at afvikle de respektive indekseringsservices for at sikre en høj dataintegritet.

KPI-visualisering med Dashboard-gadgets

Visualisering Data Science KPI'er Dashboards Udvikling

I mange organisationer har man særligt domænespecifikke måder at visualisere KPI'er på, og vi hjælper vores kunder med at designe, udvikle og anvende gadgets, som viser præcis de informationer, man har behov for.

Vi griber gerne opgaven an på en måde, hvor vi hjælper kunden med at undersøge først Jira og så markedet for eksisterende gadgets, og så ellers udvikler gadgets, hvis der ikke findes noget relevant for kunden. (Se "Udvikling af Dashboard-gadgets" for mere information)

Udvikling af Dashboard-gadgets

Visualisering Data Science KPI'er Dashboards Udvikling Microservices Enterprisearkitektur

Hvis en kunde har behov for at få udviklet Jira Dashboard-gadgets - eksempelvis for at få visualiseret KPI'er på helt specielle måder, eller for at få vist data fra andre forretningssystemer - hjælper vi med at udvikle funktionaliteten, hvis et eksisterende plugin ikke allerede kan imødekomme ønskerne.

Tekniske detaljer

Jira Dashboard-gadgets følger Google Gadgets-standarden og giver derfor meget brede muligheder for at udvikle sine gadgets indenfor eller eksternt for Jira. Eksempelvis kunne en elegant løsning på en kompleks dataintegration, der ønskes præsenteret som KPI'er i Jira, være at udvikle en gadget, der af en containerized mikroservice serves som en HTML/CSS/JS-baseret applikation.

Applikationen vil så have direkte adgang til de relevante datakilder, og derfra ekstraherer, transformerer og renderer den informationerne.

Ved at implementere den som en selvstændig applikation, vil virksomhedens medarbejdere selvstændigt kunne videreudvikle applikationen uafhængigt af Jira.

Opgraderinger

Opgradering Systemadministration Sikkerhed Drift Linux Windows

Det er vigtigt for de fleste af vores kunder, at de har Atlassian-driftmiljøer, der er opdaterede med noget af den nyeste software - såvel Atlassian-relateret som på systemniveau.

Vi hjælper mange af vores kunder med opgradering og patching af Atlassian-applikationer, ligesom vi hjælper dem med at holde deres server-operativsystemer sikre og opdaterede.

Tekniske detaljer

At holde sine miljøer opdaterede højner generelt sikkerheden, da patches og hotfixes hurtigt påføres, ligesom brugbarheden for forretningen holdes høj gennem en løbende tilgang af nye features og forbedret UX.

For nogle af vores kunder er det imidlertid ikke relevant selv at udføre patching og opgraderinger, og derfor beder de vores Atlassian-konsulenter om assistance hertil. Det kan være, at man ikke har ressourcerne til selv at gøre det, eller det kan være, at man gerne vil have eksperter til at hjælpe med det.

Serviceaftaler

Drift Sikkerhed Vagtordning Overvågning Linux Windows

For visse af vores kunder er det vigtigt at kunne få hurtig hjælp i tilfælde af, at der måtte være tekniske problemer eller brugsmæssige spørgsmål.

Vi har derfor siden 2008 indgået serviceaftaler med de af vores kunder, som har disse behov.

Aktuelt har vi indgået Atlassian-serviceaftaler med kunder indenfor bl.a. finans, tech, uddannelse, energi og forsyning m.fl., og de fleste af aftalerne involverer såvel teknisk overvågning af driftmiljøets tilstand som en vagtordning, hvor vores Atlassian-konsulenter automatisk underrettes og skrider til handling, såfremt vores overvågningssystemer identificerer en fejltilstand i miljøet.

Integrationer

Scripting Webservices Integration Udvikling Enterprisearkitektur ESB Servicebus CRM ERP Mikroservices

Da Atlassian-værktøjerne oftest fungerer i kernen af vores kunders virksomheder, og derfor er forretningskritiske for virksomhedernes effektive drift, er det ofte relevant for vores kunder at integrere især Jira og Confluence med andre kritiske forretningssystemer, såsom CRM-, ERP- og økonomisystemer.

Vi hjælper vores kunder med at udvikle og drifte integrationsløsninger, som derved hjælper dem med at realisere værdien af at have kontekstrelevant information på tværs af systemer og forretningsenheder.

Tekniske detaljer

Integrationerne udvikler vi som regel som Atlassian-plugins eller som selvstændige mikroservices (mikroapplikationer) implementeret i fx Ruby, Crystal, Java, Python, JavaScript, Go eller C#, der fungerer som brokere imellem de respektive systemers webservice. For Atlassian-produkterne anvender vi typisk REST-interfacet (og udvider dette efter behov).

Anvender kunden en Enterprise Service Bus (ESB) som integrationshub imellem sine systemer, integrerer vi også gerne via denne.