IT Service Management (ITSM)

Image text

IT Service Management er et område, som betyder utroligt meget, når der skal bygges bro mellem IT og forretning. Samtidig er det også et område, som mange synes er svært at realisere.

I Translucent arbejder vi med at understøtte jer i alle stadierne af jeres IT Service Management initiativ. Vi hjælper jer med at skabe struktur og konsistens i jeres dokumentation af servicebeskrivelser, roller og processer.
Vi implementerer den praktiske håndtering af jeres incident- og change management processer, samt de arbejdsgange, som gør, at I aldrig taber overblikket, både teknisk og i jeres organisation.

Via vores erfaring med de roller, processer og den virkelighed, som en IT afdeling lever i, hjælper vi jer i mål - fra start til service lifecycle management.

Kontakt os


Ifølge Axios Systems ITSM rapport kom 43% af virksomhederne ikke i mål med at få skabt et servicekatalog i 2015. 32% nåede ikke i mål med at udbrede service management udover IT afdelingen.


Atlassians værktøjer

Image text

Atlassians unikke og integrerbare produkter er et rigtig godt sted at starte. De skalerer fantastisk - fra den helt lille virksomhed til de kæmpestore - og kan understøtte hele organisationens behov.

Jira Service Management fungerer i dagligdagen som den nemme indgang til IT afdelingen og jeres virksomheds andre servicecentre, frigør tid via automatiserede processer og skaber konsistente workflows, som minimerer fejl via effektiv håndtering af sager.
Confluence giver jer evnen til nemt at dokumentere viden, processer, servicekatalog samt servicebeskrivelser. Den kan integreres som knowledge base i Jira Service Management, så jeres brugere selv bliver i stand til at finde løsninger, allerede før de indberetter en sag.

På denne måde fjerner I noget af IT afdelingens belastning via self service, og bruger dén viden, som allerede findes i organisationen, på en omkostningseffektiv måde.

I gang med ITSM

Speedometer grafik

Kom nemt og hurtigt igang

Translucent hjælper jer lynhurtigt i gang med Jira Service Management og ITIL. Vi tilpasser løbende workflows, SLA og dynamiske køer, så I fra jeres nuværende udgangspunkt kan udvikle jeres IT Service Management efter behov.

Svensknøgle grafik

Passer til jeres behov

Vi har i Translucent stor erfaring med at afholde workshops, hvor vi afdækker jeres behov og tilpasser Jira Service Management og Confluence derefter. Dette via udvidelser og integration til såvel Knowledge Base som CMDB og asset management.

Nedadgående kurve

Rapporter

Sammen hjælper vi jer med at skabe et samlet overblik over relevante nøgletal. I får dermed et realtidsbillede af jeres SLA overholdelse, hvor flaskehalsene opstår, hvor I får mest ud af at tilføre ressourcer, og hvor I allerede gør det godt.

Confluence og Jira Service Management skalerer fra de helt små afdelinger til de store globale teams, og er din garanti for, at uanset, hvor småt du starter, og hvor højt du sigter, så er dine behov dækket.


Sådan understøttes ITSM

ITIL

Jira Service Management understøtter fra starten grundlæggende ITIL nøglebegreber, samt tilpasningsvenlige workflows som dækker service requests, incidents, problems og changes.

Automatisér

I Jira Service Management kan du automatisere jeres processer. På denne måde får I færre fejl og frigør medarbejdernes tid til dét arbejde, som for alvor gør en forskel for jer.

Selfservice

Integrér Confluence som knowledge base og dokumentér hurtigt brugervendte løsninger. På denne måde skaber I self service, som hjælper brugerne hurtigt, og lader IT afdelingen bruge sine ressourcer mere effektivt.

Integrér

Med Jira Service Management kan I understøtte alle virksomhedens servicecentre i samme løsning og understøtte enterprise service management. Med Jira Software kan I skabe bro mellem drift og udvikling.

Overblik

Jira Service Management understøtter dine Service Level Agreements, så du hele tiden har overblik over, hvilke sager du bør prioritere først og dernæst handle på. På denne måde lever I altid op til de målsætninger, I har vedtaget.

Indsigt

I Jira Service Management er det aldrig et problem at skulle afrapportere på jeres ITSM-nøgletal. Du får masser af rapporter med - lige til at bruge - og du kan også lave dine egne.