CD & DevOps

Image text

I en forretningsmæssig virkelighed, hvor kunder forventer hyppige releases, og hvor tekniske fejl og sårbarheder hurtigt kan vise sig forretningskritiske, er der brug for at integrere continuous delivery i den procesmæssige infrastruktur.

En holistisk designet og forankret udviklingsproces med continuous delivery som integreret metode og DevOps som samarbejdsfilosofi imellem udvikling og drift kan måles på bundlinien i form af øget medarbejdertilfredshed, kundetilfredshed og en effektiviseret udviklingscyklus.
Udvikling, test, QA og deployment kan automatiseres yderligere, fejl og mangler kan opdages tidligere i udviklingsprocessen, og responstiden på indløbne fejl minimeres betragteligt.

I Translucent arbejder vi med design, implementering og forankring af continuous delivery og DevOps iblandt organisationers procesmiljøer og disses medarbejdere.

Vi anvender typisk Atlassians ALM-suite (bl.a. Jira og Bamboo) som centrale komponenter i en højtydende continuous delivery-infrastruktur.

Kontakt os


Continuous Integration og DevOps kan forbedre en organisations udviklingscyklus betydeligt.


Infrastruktur

Develop

Arbejdet med kildekoden sker via moderne versionskontrolsystemer (fx Git), som muliggør nem branching til brug for features og fejlrettelser fordelt på produkter, versioner og releases.

Build

En byggeserver i et continuous integration-setup, bygger og tester løbende kildekoden og sikrer derved et højt kvalitetsniveau. Fejl registreres i en issue tracker og løber direkte til udviklerne.

Deploy

Efter afslutningen af unit-tests funktionelle tests og integrationstests kan QA foretage den endelige kvalitetssikring, førend en ny release deployes med et simpelt klik på musen.


Kernekræfter

Atlassian Bamboo, som er en bundsolid byggeserver, kan løfte det hårde arbejde med at linte, bygge, teste og deploye jeres kode og releases, og gøre sig til en formidabel ven for hele forretningen.

Atlassian Bamboo

Har din software afhængigheder til anden software som for eksempel database server eller komponeret af en række mikroservices, så er software containers en fantastisk måde at hurtigt provisionere disse services under afvikling af tests suites og efterfølgende fjerne softwaren igen uden rod på byggeagenten.

Software Containers

Hvad hjælper det at have en velfungerende proces, hvis det grundlæggende er svært at se, når noget går godt eller skidt? Benyt information radiators til at visualisere den aktuelle status for alle medarbejdere.

Radiators