Viden, proces & metode

Image text

Velfungerende processer og metoder er altafgørende for virksomheder, som ønsker en effektiv, risikostyret og fejlminimerende udvikling af højteknologiske produkter og tjenester.

I Translucent arbejder vi med design, tilrettelæggelse og forankring af processer og metoder for højteknologiske virksomheder - helt fra foranalyse til færdigt produkt.
Vi arbejder løbende med business process reengineering, design og optimering af udviklings-organisationer og deres processer.

Vi yder også sparring til projekt- og programledere, opsætning af, og rådgivning om, application lifecycle management (ALM)-platforme samt konkret Continuous Delivery og Devops med tooling baseret på Atlassians ALM-platform.

Kontakt os


Godt procesdesign, effektive arbejdsmetoder og strømlinede værktøjer er fundamentet for effektiv udvikling


Application Lifecycle Management (ALM)

Image text

Application Lifecycle Management (ALM) beskriver som begreb de overordnede processer og værktøjer, der knytter sig til et udviklings- og driftforløb for softwareprodukter. Translucent arbejder med at forbedre organisationers strategiske og operationelle kapaciteter og processer ift. ALM med Atlassians effektive og brugervenlige værktøjer til planlægning, udførelse og Devops på softwareudviklingsprojekter.

Plan

Planlæg jeres projekter via agile metoder såsom Scrum og Kanban, eller som projekter inspireret af V-modellen. Anvend backlog-begrebet som opgavelister eller gå i detaljen med Gantt-diagrammering.

Work

Følg op på projektstatus i realtid med rapporter og dashboards, når medarbejderne løbende ajourfører opgavestatus, noterer forbrugt tid samt markerer uopsættelige problemer.

Deliver

Sikr et smidigt flow fra specifikation, over kode og til drift med en stærk integration til automatiseret test og deployment i jeres test-, staging- og produktionsmiljøer.


Proces

Understøt centrale forretningsprocesser med brugervenlige og effektive metoder og værktøjer, som giver værdi for den enkelte medarbejder samt for ledelsens operationelle og strategiske arbejde.

Forankring

Få et altid opdateret indblik i projektstatus og KPI'er for virksomhedens strategiske projekter, så I kan træffe de bedste beslutninger for projekterne og virksomhedens videre udvikling.

Realtids­indblik

Lad medarbejderne dykke ned i detaljen på opgaver, som kræver hårdt arbejde og megen dialog, og lad dem samarbejde effektivt om alle byggestenene, som skal sikre succes i projekterne.

Effektivitet


Metode

Image text

At arbejde procesorienteret forudsætter en stærk metodeforståelse.

Uden veldefinerede metoder, der støtter medarbejderne i deres opgaveløsning indenfor processernes trin og faser, er processerne ofte ikke meget bevendte.
Translucent arbejder med strategisk rådgivning og sparring om metodevalg indenfor projekt- og programledelse af teknologiske projekter.

Med Translucents hjælp kan organisationens medarbejdere kan blive klædt bedst muligt på og løse deres opgaver så effektivt som muligt.
Image textPå individuelt plan og i projekt-/team-sammenhænge skal medarbejderne kunne anvende metoder til at løse deres opgaver nemt og effektivt samt til at have et positivt samarbejde. Image textTværfagligt skal medarbejderne kunne anvende metoder, der muliggør et positivt og konstruktivt samarbejde mange fagligheder og agendaer imellem. Image textPå programniveau skal samtlige interessenter kunne anvende metoder, som muliggør risikominimeret planlægning, opfølgning og beslutningstagning.

Tooling

Anvend effektive og brugervenlige værktøjer til at understøtte foranalysen af produktet.

Tegn, brainstorm og illustrér brugerflader via UI-mockups og løst formulerede kravspecifikationer, som er lette at opdatere og strukturere frit.
UI-mockup lavet i Balsamiq Mockups.
Opbyg en backlog af alle de opgaver, der skal løses for at realisere produktet.

Lad udviklingsteamet arbejde på en fælles backlog, og lad dem samarbejde med organisationens øvrige personalegrupper om kvalitetssikring og idrifsættelse.
Screenshot af Jira Agile planning boardet.
Arbejd med løbende kvalitetssikring og driftoptimerende tiltag med automatiseret test, kompilering, pakning og evt. deployment af jeres produkter til jeres kunder.

Sørg for, at alle fejl i processen bliver opsamlet og registreret.
Screenshot fra Bamboo, hvor et build fejler.