Atlassian Cloud-migrering: Planlægning

Skrevet 17. Mar, 2023 i Atlassian, Cloud, Jira, Confluence, migrering, af Daniel Hostrup Eriksen

Velkommen til Translucent’s blog-serie om Atlassian Cloud-migreringer. Over fem posts fortæller vi om vores anbefalinger og best practices, baseret på mange års erfaring. Læs mere på vores hjemmeside, og følg med på SOME

Del 2 - Planlægning

Når vi har analyseret, hvad vi ønsker at migrere, hvilke ressourcer vi har i spil - læs mere om det i del 1 af serien - kan vi gå videre med planlægning og klargøring til vores tests (mere om disse i del 3).

Planlægningen trækker meget på de informationer, vi indsamlede under analysen, men kan også indeholde yderligere analyse af delelementer af migreringen. Som eksempel kan analysen have afdækket, at vi har en stor mængde historiske brugerkonti, som vi ønsker at rydde op i inden vi migrerer, og hvordan vi ønsker at rydde op kan kræve yderligere analyse:

  • Hvordan blev disse konti oprindeligt oprettet?
  • Hvilken konsekvens vil det have for historikken helt at afskaffe dem?
  • Kan vi måske “flytte” historikken over på en anden bruger?
  • etc…

Yderligere vil det, som en del af planlægningen, være relevant at tage kontakt til eksterne aktører, som måtte være relevante, for at sikre deres tilgængelighed eller indhente yderligere information. Et typisk eksempel ville være leverandører af tredjeparts-apps, hvor det ofte er værdifuldt at have en “livline” ved deres support for det tilfælde at app-specifik data ikke migrerer som forventet.

Translucent kan hjælpe med planlægning af jeres migrering!

Kontakt os gerne for et tilbud eller en uforpligtende snak om jeres muligheder.

Som en del af planlægningen klargør vi typisk også det nye Cloud-miljø, så det er klar til at modtage data. Har vi allerede en gyldig Server-licens (det har de fleste 🙂), kan vi benytte os af en gratis Cloud migration trial fra Atlassian.

Vi tager også her stilling til, hvordan vi ønsker at håndtere brugerstyring i Atlassian Cloud. Mange anvender i dag Azure AD, og ved hjælp af Atlassian Access kan vi opnå SCIM-provisionering og SAML SSO, så vi får centraliseret brugerstyringen, og brugerne får en gnidningsfri login-oplevelse i Atlassian Cloud.

Slutteligt skulle planlægningen gerne munde ud i en mere kvalificeret, foreløbig tidsplan, så vi har en idé om, hvornår vi afvikler tests, hvornår vi skal have ressourcer til rådighed for verificering af disse tests mv. Tidsplanen vil dog, på dette stadie, stadig skulle have noget elastik, da der er mere at udforske når vi når til næste stadie.

Næste gang: Tests!

Kontakt os